Go to Top

Blog Archives

Tag Archives: Trådlöst

Så här skyddar du ditt trådlösa nätverk med lösenord…

Trådlösa routrar innfinner sig allt oftare i våra hem, men allt för få av dessa är lösenordsskyddade. Förmodligen beror detta på brist av kunskap om hur man går tillväga för att säkra sig från oinbjudna gäster. Hobbyman beskriver hur du relativt enkelt kan skydda ditt trådlösa nätverk…