Go to Top

Blog Archives

Tag Archives: jeans

Att byta gylfknappen på jeansen tar inte mer än 10 minuter

Ett par nya jeans som tappat sin gylfknapp gör ju ingen nytta. Men varför lämna in byxorna till en skräddare när man kan sätta dit en ny knapp själv på under 10 minuter? Hobbyman visar här hur man byter ut en knapp med syhål till nitad variant som håller längre…