Go to Top

Funderar du på hur man bränner en musikskiva med Nero?

Funderar du på hur man bränner en musikskiva med Nero?Har du Nero 6 (brännarprogram) installerat på din dator och dessutom är osäker på hur du går tillväga för att göra en musikskiva av dina mp3 låtar etc? Läs då vidare…

Börja med att starta Nero StartSmart och klicka sedan på ikonen Audio (ljud) och välj sedan ”Make Audio CD” (Skapa musikskiva).

Starta Nero StartSmart

En ny dialogruta öppnas och du ska nu välja ut vilja musikfiler du vill bränna.
Klicka på ”Add” (Lägg till).

Lägg till filer

Bläddra fram de filer du vill använda och markera dem innan du klickar på ”Add” (Lägg till) knappen.
Avsluta med att klicka på ”Finished”(klar/färdig) om du har fått med alla dina ljudfiler.
Följande filformat är tillåtna vid bränning av musikskiva:
mp3, mp3PRO, WAV, VQF, WMA, AIF och Nero Digital Audio format liknande AAC, M4A, MP4.

Leta upp dina filer

Klicka på ”Next” (fortsätt).

Fortsätt

1. Current recorder: Nu är du klar med låturvalet och det är dags att bränna skivan men först måste du välja vilken brännare du vill använda (gäller endast dig som har fler än en cd, cd-r enhet i datorn).

2. Title Artist: När du har gjort ditt val kan du skriva in skivans titel och artist.

3. Writing speed: Välj skrivhastighet (ju lägre hastighet du väljer desto säkrare bränning) och (4) antal kopior du vill bränna.

5. Välj nu ”Disc-at-once” som Write method (brännartyp). Genom att välja den här typen av bränning, skrivs hela skivan i ett flöde utan att avaktivera lasern.

6. Remove Silence: Den här funktionen gör att den sista ”biten” i låten, som annars brukar fyllas med tomljud, tas bort.

7. Determine maximum speed: Kryssa i den här rutan om du vill att Nero ska känna av maxhastigheten för bränningen. Detta för att minimera risken att cdn inte blir felaktigt bränd.

8. Simulation: Om denna kryssruta är ifylld, kör Nero en simulerad bränning utan att någon data bränns på cdn. Om allt går som det ska under simuleringen, fortsätter den skarpa bränningen.
Om du har bråttom och kan avvara en cd (om det mot förmodan skulle bli något fel under bränningen) så kan du låta denna kryssruta vara tom. Då går bränningen dubbelt så snabbt.

9. Write: Ikryssad ruta betyder att skivan är klar att brännas.

Klicka på ”Burn” (bränn)

Gör nödvändiga inställningar

Om du inte redan har stoppat i en tom CDR skiva i din brännare, kommer du nu få se en dialogruta som ber dig göra detta. Så fort du stoppat i en skiva, känner Nero av den och startar brännarprocessen automatiskt. Klicka INTE på ”Cancel” (Avbryt)

Sätt i en tom cd-r i brännaren

Följ nu brännprocessen på skärmen i det fönster som öppnas.

Brännprocessen startar

1. User read buffer: Visar hur mycket av din hårddisks buffertnivå som används av Nero för själva bränningen.

2. Process Status: Visar hur långt skriv-/brännprocessen har gått.

3. Buffer Level: Indikerar buffertnivån för brännaren.

Bränningen har utförts klockrent så du kan nu klicka på ”OK” för att fortsätta.

Bränningen är klar - klicka på OK

Klicka på ”Next” för att avsluta brännprocessen.

Avsluta brännprocessen

Nu har du valmöjlighet att antingen bränna samma projekt/cd igen, skapa ett omslag eller att spara ditt projekt utifall du skulle vilja bränna det igen vid ett senare tillfälle. Är du nöjd så trycker du på ”Exit” (Avsluta).

Gör dina ev. val

Lycka till med bränningen!
Om du får problem kan du alltid vända dig till hobbymans forum. Du kommer att bli förvånad hur snabbt din fråga besvaras 😉
Mvh, hobbyman.

, ,